DSCF7813 1 less
EN AV TRE FORDELER MED ANTIKVARVINDUET

Godkjent av byantikvar

Antikvarvinduet fra Røros Dør og Vindu er utviklet gjennom et samarbeid med og med innspill fra Byantikvaren i Trondheim og på Røros.

Byantikvarene stiller krav til detaljer og kritiske mål som må være oppfylt for å bli generelt godkjent* som erstatningsvindu på bevaringsverdige bygg. Antikvarvinduet er preakseptert benyttet i vernesoner i Røros og Trondheim, når et vindu ikke kan restaureres og må skiftes ut. For Røros spesifikt har områdeplan for Røros sentrum åpnet opp for utskifting av vinduer yngre enn 1960, og Antikvarvinduet oppfyller kravene som settes til den type vinduskopi.

*På enkelte bygg kan det også være særegenheter i utformingen av vinduet som må oppfylles for å bli akseptert.

HVA SKILLER ANTIKVARVINDUET FRA DAGENS STANDARDISERTE VINDU?

Nøyaktige detaljer

Ant det 1

Mindre avstand mellom ramme og karm
En utvikling blant produsenter av vinduer har vært å standardisere for å effektivisere produksjonen. Standardisering har medført økt avstand mellom ramme og karm, spesielt på undersiden. Dermed er vinduene i uttrykk ganske langt fra det opprinnelige vinduene på bevaringsverdige bygg.

Med Antikvarvinduet og vår skreddersøm, tar vi tilbake det opprinnelige med små avstander mellom ramme og karm; maksimalt 2 mm på siden av ramme, 1,5 mm over rammen og 5 mm under.

Se horisontalsnitt her.

Ant det 6 less

Smal rammebredde og pene proporsjoner

Bredden på ramme er et annet viktig aspekt. Dagens moderne vinduer har fått stadig bredere rammer, noe som fører til en betydelig mindre lysåpning (smalere og lavere glass). I forhold til vinduet man skal erstatte, får da et nytt vindu feil proporsjoner.

Rammebredden på Antikvarvinduet er maksimalt 50 mm inkludert kittfalsen, og forener slanke profiler med moderne komfort.

Se vertikalsnitt her.

Ant det 4

Finstemt plassering av hengsler
Plassering av hengsler har tradisjonelt vært jevnt fordelt på vinduskarmen.

I motsetning til dagens vindu hvor de to øverste hengslene er over midten, har Antikvarvinduet plassert hengslene i tradisjonelt riktig avstand fra topp til bunn, i tillegg til at et tredje hengsel er plassert midt imellom.

IMG 6427 1
EN AV LANDETS BESTE GARANTIER

Røros Dør og Vindu sin garanti

Røros Dør og Vindu har lang historie med vinduer med høy motstand mot råte. Treverket i vinduene har høy grad av kjerneved, men det er også treverk som er av såkalt yteved. Derfor startet man for over 40 år siden med trykkimpregnering av hver enkelt del som et vindu består av. Delene blir i en omfattende prosess trykkimpregnert før de settes sammen til vindusrammer, karmer eller sprosser. Det har siden den gang ikke kommet reklamasjoner på råte og du som kunde får et produkt som varer lenge.

Symboler originaler Garanti ALU 40
Symboler originaler Garanti TRE 30